Om Irstaskåp

Påbyggnad är vår passion

Irstaskåp är inte bara ett påbyggnadskoncept – det är ett koncept vi använder för att säkerställa den passion vi lever för och för att vi ska kunna ge dig som kund trygghet i köp och försäljningen av ett helt ekipage.

Vi älskar det vi gör, och det syns på slutresultatet. Irstaskåps transportlösningar handlar om att förena lastkapacitet, smarta funktioner och god driftsekonomi med design och materialval och vi erbjuder några av marknadens bästa påbyggnadslösningar.

Irstaskåp finns i Sala Truck Service industrilokaler i Sala. Välkommen till Irstaskåp för din nästa påbyggnad!

Garanti_3_blue

3 års fabriksgaranti
I samband med köpet av din Irstaprodukt lämnas en 3-årig fabriksgaranti. Gäller fabrikationsfel som upptäcks inom tre år från köptillfället.

Irstaskåp är en del av Sala Truck Service AB, ett dotterbolag i fordonspåbyggargruppen Nordic Truck Bodies AB som är ett affärsområde inom Inducore-koncernen.