Pressrelease 170705

PRESSRELEASE 2017-07-05

Sala Truck Service AB (Irstaskåp) avvecklar verksamheten

Den hårda konkurrensen och låga lönsamheten på marknaden för lätta lastbilar och arbetsfordon gör att Sala Truck Service (Irstaskåp) kommer att läggas ned. Det har den 28 juni lämnats in ett varsel omfattande samtliga anställda (13 personer) i Sala Truck Service AB.

Lönsamheten för verksamheten i Sala har under en lång period varit dåligt och verksamheten har haft mycket stora förluster trots omfattande satsningar och arbete för att skapa en lönsam verksamhet. De prognoser som finns om framtiden visar på fortsatta förluster och att det inte går att skapa en lönsam verksamhet vilket har varit grunden för beslutet om avveckling av verksamheten.
Fackliga förhandlingar är pågående om nedläggningen som planeras att vara genomförd under hösten 2017.

Fakta: Sala Truck Service AB i Sala är tillverkare av fordonspåbyggnader för lätta kommersiella fordon, främst skåp för lätta lastbilar och pick-up. Sala Truck Service AB ingår i koncernen Nordic Truck Bodies AB.

För vidare information kontakta:

Mikael Tornbjörk, VD Sala Truck Service AB
Tel. 070-996 15 90
E-post: mikael.tornbjork@sorling-ilsbo.se